Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Koncepcja logistyki - To zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu towarów i jego informacyjnych uwarunkowań w skali przedsiębiorstwa i całego układu rynkowego z...

Kanał dystrybucji - To sposób połączeń i kolejności w jakiej występują agencje i instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni związanych...

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji - Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych przez zagranicznych kontrahentów, którzy sami...

Funkcje logistyczne opakowań - To przede wszystkim funkcje: - Ochronne, - Magazynowe, - Transportowe, - Manipulacyjne, - Informacyjne, - Recyclingowe, - Kasacyjne.

Funkcje opakowań - Przepływ fizyczny produktów w gospodarce jest często warunkowany zastosowaniem odpowiednich opakowań. Wymienia się między innymi następujące funkcje opakowań: - Produkcyjne, - Marketingowe, -...

Eurologistyka - Obejmuje tę działalność przedsiębiorstw, która dotyczy transferu towarów przedsiębiorstwa od miejsca produkcji do ostatecznych odbiorców w optymalnym czasie, właściwej ilości...

Formy dystrybucji możliwe do zastosowania na eurorynku - To: - bezpośredni i pośredni eksport lub import, - bezpośredni i pośredni zbyt, - długość szczebli zbytu, - jedna i wiele dróg zbytu, - własne...

Eurokorytarze transportowe - Najważniejszą rolę w kanale eurologistycznym przemieszczania produktów odgrywają eurokorytarze transportowe i eurokorytarze bis. Eurokorytarze transportowe głównie stanowią część infrastruktury liniowej...

Kanał eurologistyczny synchroniczny - To najnowsze rozwiązanie logistyczne, polegające na symbiozie producentów z odbiorcami, z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych i środków łączności. W kanale...

Kanał eurologistyczny - Tworzony jest pomiędzy dostawcą i odbiorcą produktów dla umożliwienia ich fizycznego przemieszczania. Do najważniejszych cech eurokanału zalicza się jego...

Metoda wielkiego koła - Jedną z metod wyboru najkorzystniejszego układu dróg transportowych, łączącego punkty składowaniu zapasów jako punktów modalnych sieci logistycznej jest metoda wielkiego...

Koszty procesów logistycznych - W przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: - kosztów fizycznego transferu dóbr, czyli kosztów transportu zewnętrznego i wewnętrznego, obejmujących koszty...

Strona 8 z 14
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa