Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Strategia PUSH - Producenci dóbr i usług intensywnie promują swoje produkty, ale promocję tę kierują nie do finalnych konsumentów, lecz do dystrybutorów, ...

Strategia dystrybucji - Jest to splot decyzji oraz działań polegających na pokonywaniu przestrzennych oraz czasowych i asortymentowych różnic między sferą produkcji i importu...

Koncepcja 7W - 7 W działań logistycznych: - właściwy produkt - właściwa ilość - właściwa jakość - właściwy czas - właściwe miejsce - właściwa informacja - właściwy koszt realizacji...

Trójwymiarowy efekt strategiczny - Podstawę strategicznej orientacji logistyki oraz strategicznych efektów stanowią długofalowe korzyści uzyskane przez odbiorców (partnerów przedsiębiorstwa w łańcuchu logistycznym), długofalowe efekty...

TQC - Total Quality Control - Sstanowi rozszerzenie sterowania i kontroli procesów tworzenia jakości na wszystkie czynności związane z produktem. Oznacza to, że jakość jest nie...

Obsługa klienta - To zintegrowane zarządzanie działaniami logistycznymi w celu osiągnięcia niezbędnego poziomu zadowolenia klienta przy możliwie najniższych kosztach globalnych. Jest to swoista...

Misja logistyczna - To koncepcja bazująca na identyfikacji grup nabywców i części rynku, które będą obsługiwane przez serwis logistyczny o jednolitym standardzie. Obejmuje...

Logistyka w dystrybucji - Dziedzina wiedzy zajmująca się całokształtem czynności potrzebnych do przemieszczania materiałów i surowców oraz towarów od procesu produkcji, poprzez ogniwa obrotu...

Logistyka Mix - To proces działań synchronizujących i harmonizujących ze sobą poszczególne czynności logistyczne. Zintegrowany system podstawowych funkcji i procesów logistycznych na poziomie...

Znaczenie Kanban - Kanban ostała zapoczątkowana w japońskim koncernie Toyota. Oznacza ona z japońskiego kartka, etykieta, naklejka. System ten wykorzystuje zasadę „ssania” i...

Znaczenie Kaizen - Szczególna cecha charakteryzująca Koncepcję kompleksowej jakości. Rozumiany jako permanentna presja na stałe ulepszanie w systemie produkcji w przedsiębiorstwie. Rezultatem...

JIT - dokładnie na czas - Oznacza to taką organizację procesów wytwarzania, w której w fazie projektowania należy przewidzieć potrzeby w zakresie zasobów produkcyjnych, by następnie...

Strona 6 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa