Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Proces transportowy - W obrębie procesu transportowego można wyróżnić trzy grupy czynności: 1. załadunek, 2. przewóz 3. wyładunek Proces transportowy można podzielić na: - prosty: przebiega bez...

Transport kombinowany - System, w którym użyte środki transportowe są tak dopasowane do siebie, że przeładunek towaru z jednego środka transportu na drugi...

Transport - To zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Cel: Organizowanie i zsynchronizowanie...

Cele informacyjne promocji - Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu do osiągnięcia tego celu firma...

Strategia promocji - To kompleks działań marketingowych firmy, mających na celu budowanie wizerunku (image’u) firmy, oraz promowanie poszczególnych produktów firmy, idei, czy też...

Konflikty w kanale marketingowym - W kanale marketingowym powinna zachodzić bardzo ścisła współpraca, lecz w jej trakcie mogą powstawać konflikty, zwłaszcza w kanałach marketingowych konwencjonalnych....

Pośredni kanał dystrybucji - Kanały pośrednie składają się z producentów, wytwórców określonych dóbr i usług, oraz pośredników w kanale dystrybucyjnym, takich jak hurtownicy, dystrybutorzy,...

Bezpośredni kanał dystrybucyji - Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa (pośrednika) - Producent, wytwórca, posiada więc pełną kontrolę nad procesami...

Kanały w procesie dystrybucji - W procesie dystrybucji muszą istnieć określone kanały dystrybucji, czyli kanały marketingowe, przez które przepływają dobra i usługi ze sfery pierwotnej...

Systemy dystrybucji - Wyróżniamy: 1. System dystrybucji intensywnej = typ dystrybucji intensywnej = dystrybucja intensywna 2. System dystrybucji selektywnej = typ dystrybucji selektywnej = dystrybucja...

Kombinowana strategia dystrybucji - Zawiera ona elementy dystrybucji PULL jak i PUSH. W praktyce handlowej jest chyba najczęściej stosowaną strategią dystrybucji. Strategia kombinowana polega...

Strategia PULL - Strategia ta polega na tym, że przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe starają się 'ciągnąć' produkty przez kanały marketingowe. Polega to na...

Strona 5 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa