Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: - Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów - Posortować wartości rozchodów od...

Pojęcie systemu logistycznego - W ogólnym przypadku przez system logistyczny będzie się rozumiało celowo zorganizowane i zintegrowane – w obrębie danego układu gospodarczego –...

Łańcuch logistyczny - Jest to technologiczne połączenie procesów przewozowych (przewozowych z magazynowymi) oraz organizacyjne skoordynowanie wszystkich ogniw zewnętrznych i wewnętrznych obrotu towarowego.

Obszary zainteresowań logistyki - Obszar zainteresowania logistyki stanowi fizyczne transakcje dokonywane w łańcuchach dostaw. Nie zajmuje się ona transakcjami równoległymi składających się z zakupu...

Cele logistyki - To: 1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta 2. Minimalizacja czasu i kosztu fizycznej dystrybucji przy założonym poziomie usług 3. Wzmacnianie pozycji i osiągnięcie przewagi...

Zadania logistyki - To: 1. Skrócenie i przyspieszenie wszystkich procesów na każdym etapie dystrybucji. 2. Koordynacja przepływów surowców, materiałów od produkcji i wyrobów gotowych 3. Minimalizacja...

Zapasy bezpieczeństwa - Rozwiązaniem pozwalającym nam zneutralizować niekorzystne czynniki występujące w modelu sterowania zapasami, są zapasy bezpieczeństwa (safety stock), zwane też zapasami rezerwowymi...

Koszty tworzenia zapasów - Obejmują wszystkie wydatki związane z opracowaniem jednego zamówienia, złożeniem go u dostawcy i dostawą zamówionego towaru. Zakłada się, iż każdorazowe...

Optymalna partia zakupu - W polityce zakupów (sterowaniu zapasami) podstawowym zagadnieniem jest ustalenie optymalnej partii zakupu. Chodzi o to, aby zapewniała ona minimalizację łącznych...

Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach - To: - normy zapasów (materiałów, produkcji nie zakończonej i wyrobów gotowych), - limitowanie zakupów materiałów, - kontrola zamówień z punktu widzenia wielkości zapasów, -...

Powody utrzymywania zapasów - To: • Wyrównywanie różnic w intensywnościach strumieni dopływu (zakupów) i odpływu (zużycia, sprzedaży). • Neutralizowanie wahań losowych cechujących strumienie odpływu (popyt większy...

Przewozy multimodalne (intermodalne) - Są to przewozy towarów realizowane za pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu na podstawie jednej umowy o przewóz i przy...

Strona 4 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa