Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki - To: 1. Czynniki wewnętrznie: - rozmiar działalności przedsiębiorstwa - stopień złożoności struktury asortymentowej i wynikającej stąd struktur złożoności zużywanych materiałów - stopień złożoności struktury...

Koszty logistyczne - Należy traktować jako wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń...

Przyczyny utrzymywania zapasów - To: 1. Zapewnienie dostępności dóbr w momencie występowania popytu, 2. Neutralizowanie zmian popytu i produkcji, a także ewentualnego spóźnienia dostaw. 3. Tworzenie buforów...

Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie - Wyróżniamy: 1. zapasy bieżące – zużywane na bieżąco do produkcji. 2. zapasy cykliczne – te, na które jest popyt sezonowy (zap. sezonowe). 3....

Zasady organizacji logistyki w przedsiębiorstwie - To: 1. Organizacja logistyki musi być zorientowana na rynek 2. Logistyka powinna być scentralizowana lecz nie jako całość ale w części. 3. Proces...

Główne zadanie logistyki w przedsiębiorstwie - To maksymalizacja zysków. Osiąga ten cel przez stosowanie odpowiedniej strategii zarządzania prod. Powinna ona pozwolić na skrócenie czasu realizacji zleceń,...

Nowoczesna logistyka - Jest i opisywana jako: 1. zasada, koncepcja myślenia 2. zintegrowany system i proces podejmowania decyzji z zarządzeniem i fizycznym obiegiem towarów i...

Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki - To: 1. Niezbędna jest integracja między operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki oraz z całym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Wszystkie...

Zadania działu zaopatrzenia - To: 1. wyszukiwanie i aprobowanie dostawców 2. zapewnienie zaopatrzenia po najwyższym możliwym do zaakceptowania koszcie. 3. ostrzeganie wszystkich zainteresowanych o spodziewanym opóźnieniu dostawy 4....

Fazy marketingu zakupów - To: - analiza rynku z punktu widzenia podaży określonego wyrobu - zapytania ofertowe - znalezienie (zdobycie) najkorzystniejszego dostawcy - proces negocjacyjny: zawarcie umowy-zakup - cel...

Fazy marketingu sprzedaży - To: - analiza rynku z punktu widzenia popytu na określony wyrób - promocja - znalezienie (zdobycie) nabywców (nabywcy) - proces negocjacyjny zawarcie umowy-sprzedaż - cel...

Kryteria oceny obsługi klientów - To m.in.: - Skuteczność funkcjonowania systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. - Długość cyklu realizacji zamówień i wywiązywanie się z zadań które intensyfikują sprzedaż. - Harmonizowanie...

Strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa