Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Podział opakowań - Opakowania najczęściej dzieli się według: A. Tworzywa – drewno, metal, szkło, tworzywo papierowe, tworzywo sztuczne, tkaniny B. Formy konstrukcyjnej – skrzynie, klatki,...

Jakość opakowań w logistyce i marketingu - Jakość – ogół właściwości obiektu, wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. Obiektem może być np....

Promocyjne funkcje opakowań - Opakowanie pełni szereg funkcji w promocji produktu: - oferty oszczędnościowe: np. obniżka ceny – informacja na opakowaniu, specjalne etykiety (flash) –...

Informacje na opakowaniach - To: 1.znaki zasadnicze: umożliwiają identyfikację wyrobu i wytwórcy nazwa wyrobu – np. cukier znak firmowy – np. nazwa zakładu wytwarzającego, pakującego, adres zastosowanie wyrobu...

Strategia imitacji - Firma wprowadza na rynek nowy produkt w opakowaniu, które bardzo przypomina oryginał. Gdy spada popyt na towar, firma decyduje się...

Informacje na opakowaniu - Podstawowe cele realizowane przy pomocy informacji na opakowaniu: • identyfikacja produktu i producenta • informacja o jakości produktu (np. bez cukru, skład...

Opakowania i ich funkcje - Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym...

Koszty magazynowania i obsługi zapasów - Wyróżniamy koszty: 1. zużycie materiałów i przedmiotów nietrwałych 2. zużycie energii i paliw 3. naprawy i remonty budynków i wyposażenia 4. płace (koszty zatrudnienia)...

Koszty zapasów - podział - Wyróżniamy podział na: 1. Koszty tworzenia zapasów: a. koszty fizycznego tworzenia zapasów - koszty dostawy - koszty zamówienia - koszty transportu - koszty manipulacji b. koszty procesów...

Koszty procesów informacyjnych - Podział kosztów: 1. Przekrój fazowy - Koszty procesów informacyjnych sfery zaopatrzenia - Koszty procesów informacyjnych sfery produkcji - Koszty procesów informacyjnych sfery dystrybucji 2. Przekrój...

Kryteria podziału kosztów logistyki - Wyróżniamy podział: 1. według podstawowych kompleksów logistyki: - koszty przepływu fizycznego - kosztów zapasów - koszty procesów informacyjnych 2. według podstawowych faz przepływu - koszty fazy...

Wyodrębnianie kosztów logistyki - Kolejność postępowania: 1. Ustalenie zestawu analitycznego kosztów logistyki do wyodrębniania. 2. Ustalenie komórek funkcjonalnych przedsiębiorstwa, dla których przypisuje koszty logistyki. 3. Określenie, w...

Strona 2 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa