Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Metoda kanban - Jest prostym systemem zależnym od kart i palet (kontenerów, pojemników itp.), które to są używane do transportu partii produkcyjnych pomiędzy...

Zarządzanie zapasami - Praktyka zarządzania zapasami wskazuje na to, że najczęściej stosowanym rozwiązaniem w tym zakresie jest minimalizowanie wielkości tego składnika aktywów, a...

Dystrybucja jako element marketingu mix - Wstępne informacje o dystrybucji: - Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym miejscu (np. sklep), - Logistyka –...

Funkcje dystrybucji - Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów. Występują dwa rodzaje funkcji dystrybucji: 1. funkcje...

Dystrybucja intensywna - Polega na umieszczaniu towarów we wszystkich możliwych punktach sprzedaży; jest stosowana dla towarów ogólnego i częstego zakupu, np. guma do...

Dystrybucja selektywna - Polega na korzystaniu z wielu, ale nie ze wszystkich pośredników skłonnych do sprzedaży danego produktu; daje możliwość rozwinięcia dobrej współpracy...

Dystrybucja wyłączna - Polega na istotnym ograniczeniu liczby pośredników, stosowana jest tam, gdzie producent chce zachować kontrolę nad poziomem usługi; często obejmuje handel...

Funkcje dystrybucji - Są to zadania związane z kształtowaniem obrotu pomiędzy jednostkami gospodarczymi i ostatecznymi nabywcami towarów. Występują dwa rodzaje funkcji dystrybucji: • funkcje...

System EAN - Wykorzystywany jest on przede wszystkim do identyfikacji towarów znajdujących się w handlu hurtowym i detalicznym. System jest nadzorowany, rozwijany i...

Kod kreskowy - Jest graficznym odwzorowaniem informacji za pomocą kresek i odstępów pomiędzy nimi. Umożliwia on kodowanie informacji w celu jej późniejszego szybkiego...

Standardy kodów kresowych - Istnieje wiele różnych systemów kodów kreskowych m.in. EAN/UPC, Codabar, ITF, Code 39, Code 128 itd. Różnią się one układem kresek...

Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a „nieważnym", ale licznym. Zasada Pareto jest...

Strona 11 z 14
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa