Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Kod ciągły nieciągły numeryczny alfanumeryczny - Ze względu na budowę kody można podzielić na: - Przerywane, - Ciągłe. Kod kreskowy to zestaw znaków graficznych o kontrastujących barwach lub inne...

Nośniki informacji wykorzystywane w AI towarów - W sprawnym przepływie informacji w gospodarce odgrywa automatyczna identyfikacja. W ostatnich kilkudziesięciu latach używano jako nośników informacji automatycznie sczytywanych: - Taśmy...

Rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych - To: - PE – polietylen, - PE-LD – polietylen niskociśnieniowy, - PE-HD – polietylen wysokociśnieniowy, - PP – polistyren, - PS-E – polistyren spieniony (styropian), -...

System wymiarowy opakowań - To ograniczony ilościowo układ zalecanych wymiarów opakowań jednostkowych i transportowych. - System norweski – obowiązuje w Polsce – definiuje wymiary wewnętrzne...

Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru - Wg Jansena koszty opakowań w stosunku do wartości pakowanych produktów wynoszą: - Tekstylia – 1% - Papier i towary drukowane – 3%, -...

Fazy rozwoju logistyki - To: Faza I – lata 60 – te optymalizacja dystrybucji, gwałtowny rozwój środków technicznych, bezkolizyjne przepływy materiałów. Faza II – lata 70...

Koszty logistyczne a wartość produktu - Czynności podnoszące wartość to: - Produkcja i jej racjonalizacja, - Reklama. Czynności podnoszące koszty: - Produkcja, - Magazynowanie, - Transport. Istotą logistyki jest więc dążenie do ograniczenia...

Macierz logistyczna - Każdej sferze logistyki gospodarczej towarzyszą procesy logistyczne, charakteryzuje je w jedną stronę przepływy materiałów, w drugą przepływ informacji. Powstaje w...

Zasada 5R – 5W - To: - right goods (właściwy towar), - right place (właściwe miejsce), - right time (właściwy czas), - right quantity (właściwa ilość), - right quality (właściwa...

Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce - Logistyka w gospodarce obejmuje sfery: - Pozyskiwanie dóbr, - Zaopatrzenie, - Produkcja, - Zbyt, - Konsumpcja (eksploatacja), - Recykling.

Istota logistyki - Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne korzyści. Logistyka – proces zarządzania całym...

System Just In Time - Podstawową cechą systemu Just In Time jest eliminacja zapasów oraz ograniczenie przemieszczania się materiałów (surowców, części, półfabrykatów oraz gotowych produktów)...

Strona 10 z 14
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa