Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...

Istota kanałów dystrybucji - Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników: • Pośrednicy...

Polityka dystrybucji - Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób...

Zintegrowany łańcuch dostaw - Charakteryzuje zbiór atrybutów, które przesądzają o jego sprawności. W pierwszej kolejności zaliczyć do nich należy: • wykorzystywanie dokładnej informacji jako źródła...

Transport intermodalny - Przewóz ładunków przynajmniej dwoma różnymi gałęziami transportu, jeden dokument przewozowy na całą trasę, jedna stawka przewozowa; istota tkwi jednak w...

System transportowy - Wiąże się z funkcjonowaniem transportu; jest rozpatrywany z punktu widzenia funkcjonujących w nim gałęzi transportu i jest to podejście gałęziowe;...

Koncepcja kanałów rynku - Obejmuje strukturę i kształt kanałów rynku - wewnętrzne związki zachodzące między szczeblami i ogniwami tworzącymi system kanałów rynku oraz mechanizm...

Kanały dystrybucji (rynku) - Określić można jako funkcjonalne, organizacyjne, ekonomiczne i instytucjonalne rozwiązanie i sposób kierowania ruchem produktów od wytwórców do ostatecznych nabywców oraz...

Definicja opakowania - Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz...

Korzyści z wprowadzenia kodów kreskowych - To m.in.: - Możliwość uzyskiwania przez odbiorców sprzedawanych towarów bieżącej, szczegółowej informacji na temat zbytu - Przyspieszenie obrotu towarowego i zmniejszenie wydatków...

Kody kreskowe - Są graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach) mających na celu ich maszynowy...

Opakowalnictwo - Należy do tych dziedzin gospodarki, które się bardzo szybko rozwijają. Powstają coraz to nowe konstrukcje opakowań, stosuje się nowoczesne tworzywa,...

Strona 1 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa