Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Kredyty

Kredyt płatniczy - (zwany też kasowym, przejściowym) udzielany jest w związku z przejściowym brakiem środków na rachunku na pokrycie bieżących płatności....

Kredyt otwarty - Udzielany jest na podstawie umowy zawieranej na okres od kilku miesięcy do jednego roku. Upoważnia on klienta do wystawiania dyspozycji...

Kredyty obrotowe - To kredyty przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzona działalnością gospodarczą np. zakup towarów czy surowców. Są to kredyty krótko...

Kryteria klasyfikacji kredytów - To: - przedmiot kredytu, - okresu kredytowania, - podmiot finansowania, - forma kredytu, - sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, - waluta kredytu.

Działalność kredytowa banku - Jest dla banków podstawowym źródłem dochodu i finansowo najkorzystniejszą formą zarobkowania, lecz udzielenie dobrego kredytu nie jest...

Umowa kredytu - Poprzez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie oznaczoną kwotę środków pieniężnych, a...

Kredyt obrotowy - Jest to kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup towarów, surowców, materiałów, zapłacenie bieżących...

Umowa kredytowa - Przez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie określoną sumę pieniędzy a...

Kredyt hipoteczny - Kredyt budowlano-mieszkaniowy lub mieszkaniowy, którego celem jest sfinansowanie budowy bądź zakupu domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości na rynku pierwotnym...

Rodzaje kredytów - Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu...

Funkcje kredytu - Kredyt spełnia funkcję: 1. Emisyjną, 2. Stymulacyjną, 3. Dochodową, 4. Restrukturyzacyjną. Funkcja emisyjna, czyli kreacja pieniądza realizowana jest przez NBP w ramach polityki pieniężnej...

Cechy kredytu - Podstawowe cechy kredytu to: - Celowość, oznacza finansowanie przy użyciu kredytu bankowego konkretnego przedsięwzięcia, - Zwrotność, oznacza zobowiązanie do spłaty kwoty...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa