Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Inwestycje

Rodzaje funduszy inwestycyjnych - Podziały: 1. ze względu na rodzaj inwestycji: - papierów wartościowych: w tym akcji, obligacji, mieszane (inwestujące zarówno w akcje jak i obligacje), -...

Fundusze inwestycyjne - To majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy, który zarządza posiadanymi środkami finansowymi....

Feasibility study - Plan działalności firmy dokumentuje cele, środki użyte do osiągnięcia tych celów i spodziewane wyniki w kategoriach finansowych. Feasibility study różni...

Macierz Portera - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji...

Macierz Ansoffa - Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji

Feasibility study - Ostateczna wersja projektu - analiza techniczno-ekonomiczna wybranej koncepcji.

Strona 4 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa