Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Inwestycje

Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych - Wyróżniamy 4 podstawowe grupy: - Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego; - Analiza wrażliwości; - Metody probabilistczno-statystyczne; - Metody operacyjne. Dobór każdej z metod ...

Ryzyko projektu inwestycyjnego - Jest ono wynikiem trafności założeń technicznych i ekonomiczno-finansowych danego projektu.

Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela - Ryzyko przedsiębiorstwa zależy od relacji między korzyściami osiągniętymi z realizacji danego projektu a korzyściami związanymi z eksploatowaniem majątku będącego w...

Źródła ryzyka w inwestowaniu - To: - czynniki makrogospodarcze związane z analizą ogólnogospodarczą kraju i stosunków międzynarodowych - czynniki mezogospodarcze związane z analizą sektorową - czynniki...

Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka - Te zachowania to: - preferowanie ryzyka oraz jego skutków - neutralne zachowanie wobec ryzyka - niechęć do ryzyka i jego oceny ...

Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych - Te warunki to: - warunki pewności dotyczące realizacji samego projektu inwestycyjnego, oraz powodzenia globalnej strategii przedsiębiorstwa na rynku; - warunki...

Niepewność i ryzyko - Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym...

Korzyści z istnienia funduszy emerytalych - Wraz z reformą emerytalną powstały w Polsce Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych, do których...

Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce - Fundusze inwestycyjne odgrywają bardzo ważna rolę w gospodarce, pomagają one przesłać oszczędności ludności na rynek kapitałowy gdzie środki te są...

Dochody funduszy inwestycyjnych - Dochodem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest: - opłata za przystąpienie do funduszy - procent obliczany od wartości jednostki uczestnictwa, - opłata za umorzenie...

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne - To m.in.: - profesjonalne zarządzanie środkami - fundusz jest zarządzany przez specjalistów, których wynagrodzenie zależy w dużej mierze od osiąganych efektów,...

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - Jest ona tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość może się zmieniać w zależności od skuteczności inwestycji funduszu, wyraża ona...

Strona 3 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>



RSS - Mapa