Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Integracja Europejska

Konferencja Ministerialna WTO w Seattle - III Konferencja Ministerialna WTO, która odbyła się w Seattle w dniach 30.XI.-3.XII 1999 roku zakończyła się zawieszeniem obrad. Nie powstał...

Porozumienie w sprawie Tekstyliów Odzieży ATC - Porozumienie na temat Tekstyliów i Odzieży (ATC) WTO dotyczy regulacji służących stopniowemu wyłączaniu produktów tekstylnych z grupy towarów specjalnych i...

Powstanie GATT - Światowy system liberalizacji handlu oparty na współpracy wielostronnej, powstał na konferencji Hawanie w 1947 roku, kiedy to 21 państw ustaliło...

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) powstało w Krakowie 21 grudnia 1992 roku. Dokument ten podpisali przedstawiciele Czech, Słowacji, Polski...

WTO - W dniu 15 kwietnia 1994 roku w Marakeszu (Maroko) odbyło się spotkanie kończące rokowania Rundy Urugwajskiej. Tego dnia sygnowano Umowę...

GATT - W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest...

Przyczyny powstania CEFTA - Zewnętrzną przyczyną utworzenia Grupy Wyszehradzkiej była zachęta ze strony państw Europy Zachodniej i Unii, w ramach której współpraca regionalna z...

Czym jest CEFTA - Początek lat 90-tych zapoczątkował szereg przemian ustrojowych w państwach Europy Środkowej takich jak Węgry, Polska, Czechosłowacja . 9 kwietnia 1990...

CEFTA - Środkowoeuropejska Strefa Wolnego Handlu - umowa między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czech, Republiką Słowacji i Republiką Węgier wynegocjowana z inicjatywy Polski...

Globalizacja przedsiębiorstw - Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że "wolny rynek" rozszerza swój zasięg:...

Traktat z Maastricht - Traktat o Unii Europejskiej został uzgodniony na szycie Rady Europejskiej w Maastricht grudniu 1991 r., a następnie podpisany przez kraje...

Europejski System Walutowy - Koncepcja Europejskiego Systemu Walutowego powstała na podstawie projektu niemiecko-francuskiego, został utworzony zgodnie z decyzją Rady Europejskiej podjętej w Brukseli 18...

Strona 2 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa