Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Historia myśli ekonomicznej

Tomasz z Akwinu - Żył w połowie XIII w. (średniowiecze klasyczne), był Dominikaninem. Uważał tak jak Arystoteles, że naturalną rzeczą jest to, że ludzie...

Augustyn z Hipony - Był biskupem, chciał przywrócenia godności pracy ludzkiej, co wiązało się ze znacznym ograniczeniem niewolnictwa. Wczesne chrześcijaństwo bardzo propagowało ideę jałmużny,...

Epikur - Żył na przełomie IV i III w.p.n.e., był filozofem, był zamożny, lubił korzystać z uciech życia. Głosił teorię, że celem...

Arystoteles - Uczeń Platona i jego następca. Żył w IV w.p.n.e. W odróżnieniu od Platona był praktykiem, który dużo podróżował, interesował się...

Ksenofont - Pierwszy, który napisał i wydał dzieło zajmujące się ekonomią - „Księga o gospodarstwie”. Napisał w niej o swoich spostrzeżeniach na...

Platon - Filozof, który zajmował się problemami społeczno-etycznymi, a nie ekonomicznymi. Zakładał on ideę egalitaryzmu, głoszącą że rządzić mogą wybrani ludzie, których...

Pitagoras - Matematyk, fizyk, zajmował się też podstawami ekonomii. Twierdził, że niewolnicy są złymi pracownikami, gdyż nie mają żadnych bodźców, aby pracować...

Sokrates - Myśliciel, żył w V w.p.n.e. w Atenach. Należał do grupy filozofów, uczonych, których od czasów Homera nazywano sofistami. Byli to...

Strona 3 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa