Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Historia myśli ekonomicznej

Prawo podaży - Zależność między ceną a podażą jest zależnością prostą: wzrost ceny powoduje wzrost podaży.

Prawo popytu - Zależność między popytem i ceną jest odwrotna: wzrost ceny powoduje spadek popytu na określone dobro.

Szkoła klasyczna - To okres od połowy XVIII do połowy XIX wieku. W tym czasie angielska gospodarka jest najbardziej rozwinięta na świecie, sprawuje...

Francois Quesney - Żył w pierwszej połowie XVIII wieku. Stworzył tezę fizjokratów głoszącą, że przemysł przetwarza na inne dobra wartości wytworzone przez rolnictwo,...

Joasiah Tucker - Ekonomista, miłośnik techniki, pacyfista (przeciwnik wojny). Jego zamiłowanie do techniki zaczęło się uzbrojenia. Potem zainteresował się techniką użytkową, był zwolennikiem...

James Stuart - Był Szkotem. Krytykował merkantylizm. Głosił, że należy ograniczyć wydatki na armię. Żyje i działa w pierwszej połowie XVIII wieku. Wówczas...

David Hume - Praktykujący ekonomista, prowadził własne przedsiębiorstwo. Zajmował się pieniądzem, popierał pieniądz papierowy. Miał bardzo pozytywne podejście do inflacji, uważał, że jest...

Dudley North - Uważał, że kapitał to pieniądz, który tworzy następne dobra, a pieniądz przeznaczony na konsumpcję jest stracony z punktu widzenia wytwarzania...

William Petty - Doszedł do wniosku, że ceny można podzielić na 3 kategorie: • Cena rynkowa – cena, która samorzutnie kształtuje się na rynku,...

Liberalizacja rynku - Zakłada odejście od silnej roli państwa, które ma tylko zapewniać bezpieczeństwo, a gospodarka da sobie radę bez ingerencji państwa.

Ilościowa teoria pieniądza - Głosi, że pieniądza powinno być tyle, ile wartościowo wyrobów jest na rynku. Większa ilość pieniądza jest niedobra dla rynku. Nie...

Okresy merkantylizmu - Merkantylizm dzieli się na 2 okresy: • Wczesny – pierwsze podboje i przywożenie pieniędzy w postaci kruszcu. Tych pieniędzy jest tak...

Strona 2 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa