Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Handel zagraniczny

Wybór pośrednika - Wybierając pośrednika należy przygotować ich listę (o ile istnieje możliwość wyboru) dokładnie przeanalizować dane każdego z kandydatów. Ocena kandydata winna...

Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem - Współpraca z pośrednikiem może oferować następujące korzyści: - Zwolnienie z potrzeby szkolenia pracowników, by mogli sobie poradzić z nowymi obowiązkami; - Oszczędność...

Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa - Prowadzenie eksportu wewnątrz firmy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa: - komórka eksportu może realizować wyłącznie własne zadania, których jedynym celem może...

Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym - Wady bezpośredniej działalności: 1. Konieczność stworzenia własnej organizacji eksportowo-importowej; 2. Konieczność zaangażowania w przedsiębiorstwie większego kapitału i korzystania z kredytów; 3. Wzrost kosztów...

Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym - Zalety bezpośredniego eksportu/importu z punktu widzenia przedsiębiorcy: 1. Bezpośredni dostęp do rynku, co ułatwia szybkie i skuteczne dostosowanie się do potrzeb...

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw; - właściwości danej dziedziny obrotu...

Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego - Dla osiągnięcia sukcesu na zagranicznych rynkach polecana bywa następująca metoda umożliwiająca dobranie właściwej ceny sprzedaży: 1. Rozpoznanie cen detalicznych stosowanych przez...

Jaki wpływ mogą mieć ceny konkurencji na ceny towarów eksportowanych - Poziom ustalanych cen może także służyć obronie przedsiębiorstwa na rynku i utrudnieniu wejścia konkurentów n rynek. Wyższe ceny zwiększają prawdopodobieństwo...

Podstawowe czynniki brane pod uwagę przy ustaleniu cen towarów eksportowanych - Ustalając ceny towarów eksportowych uwzględnia się te same czynniki jak przy kształtowaniu ceny na rynku krajowym, a więc: - koszty; - konkurencję; -...

Czynniki sprzyjające i utrudniające wejście na rynki międzynarodowe - Czynniki sprzyjające wejście na rynki międzynarodowe: - rozwój socjo-demograficzny; - możliwości transportowe; - technologie komunikacji; - poziom wykształcenia; - międzynarodowe zaangażowanie przedsiębiorstw; - programy rozwoju o...

Wady standaryzacji na rynkach zagranicznych - Istnieją wady standaryzacji: 1) Utrata niektórych segmentów rynku, na których istnieją regionalne upodobania. 2) Nie są brane pod uwagę uzasadnione inicjatywy marketingowe...

Standaryzacja postępowania na rynkach zagranicznych - Marketing standaryzowany tj. ujednolicony, zwany też monomarketingiem polega na stosowaniu takiej samej koncepcji marketingu mix na wszystkich rynkach, na których...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa