Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse publiczne

Budżet zadaniowy - To plan finansowy gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, przygotowany w następujący sposób: zanim przewidywane wydatki zostaną ujęte zgodnie z...

Funkcja integracyjna - Jest konsekwencją funkcji demokratycznej budżetu. Polega na integracji zespołu wokół realizacji zadań finansowanych z budżetu, które są społecznie użyteczne (naturalne,...

Funkcja demokratyczna - Funkcja demokratyczna lub autokratyczna budżetu zależy od sposobu, w jaki tworzony jest budżet jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli budżet konstruowany jest...

Funkcja promocyjna - Funkcja promocyjna budżetu zależy od relacji danej jednostki samorządu terytorialnego z otoczeniem. Dobrze skonstruowany i eksponowany budżet może być promocyjnym...

Funkcja optymalizacji - Funkcja optymalizacji lub marnotrawstwa mówi, że budżet może sprzyjać optymalizacji działalności jednostki samorządowej, ale też może tworzyć warunki do marnotrawienia...

Funkcja zarządzania - Jest nadrzędną funkcją budżetu, ponieważ w warunkach gospodarki pieniężnej wszystkie dziedziny działalności podmiotu muszą znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Zakres funkcji zarządzania...

Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostek samorządu terytorialnego może pełnić następujące funkcje: 1. zarządzania, 2. optymalizacji lub marnotrawstwa, 3. promocyjną, 4. demokratyczną lub autokratyczną, 5. integracyjną.

Uchwała budżetowa - Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do...

Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową. Budżet...

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - W Strassburgu 27 czerwca 1985 r. członkowie - państwa Rady Europejskiej -podpisali Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego. Kartę podpisano w celu...

Województwo - Przez województwo lub samorząd województwa należy rozumieć regionalną wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców województwa oraz odpowiednie terytorium....

Powiat - Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców powiatu oraz odpowiednie terytorium. Powiat jest jednostką...

Strona 4 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa