Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Franchising usługowy - Franchising usługowy ma miejsce wtedy, gdy franchisobiorca świadcząc usługi używa know-how, oznaczeń firmowych, znaku towarowego oraz innych nazw i oznaczeń...

Franchising dystrybucyjny - Franchising dystrybucyjny (handlowy) charakteryzuje się tym, że franchisobiorca ogranicza swą działalność do sprzedaży określonych towarów w prowadzonym przez siebie punkcie...

Franchising produkcyjny - Istota franchisingu produkcyjnego (przemysłowego) polega na tym, że franchisobiorca sam wytwarza określone towary według udostępnionej mu przez franchisiodawce technologii. Towary...

Business format franchising - W przypadku business format franchising (franchising koncepcji działalności) franchisobiorca korzysta nie tylko z produktów i oznaczeń handlowych franchisodawcy, ale z...

Rodzaje franchisingu - Wyróżniamy m.in.: • Product distribution franchising • Business format franchising • Franchising produkcyjny • Franchising dystrybucyjny • Franchising usługowy • Franchising mieszny • Franchising...

Franczyza - Europejski Kodeks Etyki Franczyzy definiuje franczyzę jako „ system marketingu dóbr i/lub usług i/lub technologii, oparty na ścisłej i ciągłej...

Idea franchisingu - Polega na zaoferowaniu odbiorcy kompleksowego modelu sprzedaży, wypracowanego na bazie doświadczeń, prób, analiz rynku, potrzeb klienta, obowiązujących tendencji w modzie...

Franchising - To całokształt współpracy podmiotów gospodarczych, z których jeden posiada kapitał (franchisobiorca), drugi zaś dysponuje sprawdzonymi metodami działania (franchisodawca).

Program restrukturyzcji - Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.

Restrukturyzacja rozwojowa - To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów produkcji. 3. Nowe kontakty handlowe. 4. Zdobycie nowych rynków zbytu. 5. Postęp techniczny i technologiczny. 6. Postęp organizacyjny. 7....

Restrukturyzacja naprawcza - Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: 1.Wramach istniejącego potencjału, gdy chcemy wykorzystać cały potencjał. Typowe przedsięwzięcia: - usprawnienie...

Restrukturyzacja adaptacyjna - Najpierw pojawiają się zmiany w otoczeniu a potem przedsiębiorstwo wprowadza u siebie zmiany aby dopasować się do otoczenia, im szybciej...

Strona 7 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa