Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ekonomia

Definicja przedsiębiorcy - Przedsiębiorca to: wg A.Smitha przedsiębiorcę cechuje przede wszystkim umiejętność oszczędzania i mobilizowania kapitału; wg J.B.Saya przedsiębiorca umiejętnie łączy czynniki produkcji przenosząc zasoby...

Joseph Schumpeter o innowacjach - Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących, 2. udoskonalenie...

Konkurencja doskonała - Jest to rynek składający się z licznych sprzedawców i nabywców kupujących identyczny produkt, taki, że żaden pojedynczy sprzedawca i nabywca...

Koniunktura makroekonomiczna - Jest to opis makroekonomicznego stanu gospodarki. Do tych opisów służą wskaźniki: poziomu PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji. PKB można liczyć na 3 sposoby: -...

Reprywatyzacja - Z prywatyzacją wiąże się również pojęcie reprywatyzacji, czyli operacji zwrotu bezprawnie zagarniętego mienia w czasach socjalizmu. Przeprowadzenie reprywatyzacji jest konieczne,...

Sposoby prywatyzowania - Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów: - prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację przedsiębiorstwa i rozdysponowanie składników jego...

Podział prywatyzacji - Ze względu na jej wielkość : - mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np. zakładów gastronomicznych lub wyłączonych składników...

Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności gospodarowania, - poprawa kondycji finansowej...

Własnośćpaństwowa a prywatna - Modele teoretyczne i doświadczenia 45 lat socjalizmu w Polsce wykazały, że jest to system nieefektywny. Nie przynosi on dużego postępu...

Człowiek jako podmiot gospodarowania - Człowiek stanowi w świecie przyrody ożywionej zjawisko szczególne ze względu na samoświadomość swojego istnienia, umiejętność świadomego wykorzystywania swojego otoczenia przyrodniczego...

Rozwój systemu bankowego w Polsce - W gospodarce centralnie planowanej pieniądz służył do rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Nie istniał rynek pieniężny a przedsiębiorstwa państwowe nie koncentrowały się...

Historia pieniądza i kredytu - Historia kredytu powiązana jest z historią pieniądza, gdyż najefektywniejszy sposób udzielania kredytu występuje w gospodarce pieniężnej. Kredyt jest zjawiskiem starszym...

Strona 3 z 6
<<<  -  1  2  3  4  5  6  -  >>>RSS - Mapa