Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Bankowość

Stopa dyskontowa - Oddziaływuje ona na mnożnik kreacji pieniądza. Jest to cena po której banki komercyjne mogą zaciągać kredyty w banku centralnym, gdyż...

Mechanizm działania stopy rezerwy obowiązkowej - Jeżeli istnieje zbyt szybka podaż pieniądza należy ją zahamować. Wówczas Bank Centralny będzie podnosił wysokość stopy rezerwy obowiązkowej, przez co...

Stopa rezerwy obowiązkowej - To narzędzie, które jest wykorzystywane do kształtowania odpowiedniej wielkości mnożnika kreacji pieniądza. Stopa rezerwy obowiązkowej to określona przez Bank Centralny...

Cechy banku centralnego - Jako bank banków, Bank Centralny jest: 1. odpowiedzialny za sprawne zorganizowanie funkcjonowania banków komercyjnych 2. to instytucja odpowiedzialna za bieżącą kontrolę 3. odpowiedzialny...

Bank Centralny - To wyjściowa instytucja w systemie finansowym, rola jego jest specyficzna. Obszary działania banku są inne niż banków komercyjnych i innych...

Polecenie przelewu - W poleceniu przelewu właściciel rachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę na wskazany rachunek...

Tożsamość monetarna - Może być definiowana jako wyraziście zorientowany, i funkcjonujący jako kategoria świadomości społecznej, kierunek polityki pieniężnej jednego lub więcej państw, który...

Podział kredytów - Kredyty możemy podzielić m.in. na kredyty: - Konsumpcyjne – dla ludności, na bieżące potrzeby, z rachunków bieżących - Obrotowe – dla firm...

Operacje bankowe pośredniczące - Operacje pośredniczące to wszelkie czynności wykonywane na zlecenie klientów, należy do nich prowadzenie rachunków bankowych, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, przeprowadzanie transakcji...

Operacje bankowe bierne - Operacje bierne polegają miedzy innymi na gromadzeniu przez bank wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych oraz emitowaniu przez bank papierów...

Rodzaje operacji bankowych - Wszystkie operacje bankowe możemy sklasyfikować według następujących kryteriów: a)ze względu na rodzaj podmiotów: - własne - klientów - obce b) ze względu na rodzaj...

Operacje bankowe - Każdy z nas z pewnością miał już do czynienia z operacjami bankowymi, które można określić jako stosunki umowne między bankiem...

Strona 3 z 13
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa