Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Badania marketingowe

Jakościowe badania martketingowe - Badania, których zasadniczym zadaniem jest wyjaśnienie, dlaczego tak a nie inaczej postępują badane podmioty, najczęściej konsumenci indywidualni, dotarcie do nie...

Pytania otwarte - Pytania te są użyteczne w następujących sytuacjach: - jako wprowadzenie do badania albo konkretnego tematu - kiedy ważne jest aby związać percepcję...

Zasady budowy kwestionariusza - To: - pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć - pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta - nie należy...

Etapy budowy kwestionariusza - To: 1. określenie typu poszukiwanych informacji 2. wybór rodzaju kwestionariusza 3. opracowanie zawartości treściowej pytań 4. analiza form odpowiedzi 5. ustalenie kolejności pytań 6. zaprojektowanie cech...

Badania ilościowe - Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie - wszechstronność Sukces zależy od warunków: - populacja musi...

Dane w badaniach marketingowych - Wyróżniamy: Dane pierwotne – dane zbierane specjalnie w celu rozwiązania danego problemu najczęściej w wyniku badań terenowych, przy użyciu technik obserwacyjnych,...

Badania marketingowe - To kompleks działań obejmujący gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się konsumentów oraz innych odbiorców, a także o...

Badanie ankietowe - To typ wywiadu, w którym istotną role odgrywa przemyślany, z góry ustalony zestaw pytań skierowany do wybranej grupy respondentów. Ankietę...

Klasyfikacja badań marketingowych 2 - ze względu na rodzaj poszukiwanych informacji Badania ilościowe służą do tworzenia statystyk, polegają na używaniu technik statystycznych - dlatego też istnieje...

Klasyfikacja badań marketingowych - ze względu na czas trwania badania Badania ciągłe są prowadzone na danej (lub podobnej) próbce przez pewien czas w sposób ciągły....

Badanie rynku - (Market Research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa