Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Badania marketingowe

Segment rynku w badaniach marketingowych - Powinien być: 1. mierzalny - tzn. Umożliwiać uzyskanie niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów, 2. dostępny dla przedsiębiorstwa - tzn. Umożliwiać efektywne...

Formy badań marketingowych - To: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator. 2. wywiad -...

Rodzaje badań marketingowych - To: 1. badanie reklamy 2. badanie ekonomiczne (studiuje się ceny, lokalizację zakładów, bada się systemy informacyjne) 3. badania odpowiedzialności firmy (studia nad znajomością...

Metody analizy marketingowej - Nie wszystkie wyłaniające się możliwości działania są warte wykorzystania. Fakt ten oznacza zazwyczaj konieczność dokonania oceny zidentyfikowanych możliwości. Każda ocena...

Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku - To: 1. Możliwość uzyskania niezbędnych informacji o poszczególnych cechach konsumentów odróżniających ich od całego rynku (mierzalność) 2. Być na tyle rozległy, aby...

Badania rynku - (market research) - to gromadzenie informacji o zjawiskach, czynnikach i procesach rynkowych, ich genezie, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Uwzględnia...

Asocjacja słowna - Respondent jest proszony o podanie pierwszego słowa lub frazy jaka przychodzi mu do głowy po tym jak osoba prowadząca wywiad...

Techniki projekcyjne - Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na konkretne pytania na temat: - przyczyn...

Koncepcja pięciu S - To: Synergy – synergia objawiająca się wspólnym wysiłkiem grupy, dającym w efekcie wiele informacji. Snowballing – efekt kuli śniegowej, czyli reakcja łańcuchowa...

Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych - Zapewnić mogą: - jasno zdefiniowany cel badania - kompetencje zespołu badanego - przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora - homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność -...

Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych - To: - badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba - uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po raz pierwszy właśnie w czasie...

Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych - Rozpoznawcze: - definiowanie problemów jest bardziej szczegółowe - sugerowanie hipotez, które potem mogą być weryfikowane przez badania ilościowe - generowanie nowego produktu, usługi -...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa