Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza strategiczna

Cele analizy portfelowej - Są następujące: - ocena prowadzonych kierunków działalności, a zwłaszcza ocena struktury asortymentowej ze względu na uzyskiwaną rentowność, - planowanie właściwej struktury...

Metody portfelowe i ich istota - Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określanie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Nazwa metod pochodzi z gospodarki finansami,...

Możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwa - Działania są odnoszone najczęściej do czynników zewnętrznych, nad którymi przedsiębiorstwo nie ma kontroli. Czynniki te stanowią zazwyczaj o istocie atrakcyjności...

Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa - Są odnoszone do przedsiębiorstwa i jego produktów. Nie mogą one być analizowane w sposób wyizolowany, lecz muszą być rozpatrywane na...

Przekroje analizy SWOT - Analiza SWOT może być przeprowadzana w następujących przekrojach: - czasowym – dla okresów: przeszłych, teraźniejszych i przeszłych, - poziomu zarządzania – dla...

Macierz Portera - Opcje strategiczne ze względu na zasięg działalności operacyjnej projektu oraz przewagę strategiczną projektu: - strategia przodownictwa kosztowego, - strategia różnicowania, - strategia koncentracji...

Macierz Ansoffa - Opcje strategiczne wynikające z relacji produkt - rynek: - strategia penetracji - strategia rozwoju produktu - strategia rozwoju rynku - strategia dywersyfikacji

Metody portfelowe - Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i nie kontrolowanych...

Strona 2 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa