Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Analiza strategiczna

Macierz A. D. Little - Macierz firmy A. D. Little służy do tych samych celów, co macierz wzrostu / udziału firmy BCG oraz macierz atrakcyjności...

Macierz McKinseya - General Electric - GE - Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-Industry Attractiveness Matrix) lub macierz GE. Koncepcja tej...

Macierz Boston Consulting Group (BCG) - Macierz BCG jest najstarszą (1969 r.), najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. Została ona skonstruowana na podstawie...

Macierz oceny produktu - Analiza za pomocą tej macierzy jest dokonywana w podobny sposób jak w macierzy oceny rynku. U podstaw tego sposobu postępowania...

Analiza konkurencyjności Portera - Analiza konkurencyjności jest alternatywą dla wyżej wymienionych metod. Została ona rozwinięta przez M.E. Portera. Prowadzona jest przy założeniu, że pozycja...

Macierz oceny rynku A.D. Littlea - Dwudziestopolowa, wykorzystuje kategorie cyklu życia produktu (4 fazy) oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa (5 sytuacji) do analizy konkretnych sytuacji. Wyeliminuje ona...

Macierz kierunków polityki gospodarczej - Wykorzystuje do oceny sytuacji dwie kategorie o charakterze kompleksowym: zdolność konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz rentowność branży. Bezpośrednie wykorzystanie koncepcji cyklu życia...

Macierz BCG - kule u nogi - psy - Kula u nogi albo Psy - przedstawia sytuacje neutralne z punktu widzenia przychodów i wydatków finansowych. W niektórych przypadkach niski...

Macierz BCG - znaki zapytania - Znak zapytania odnosi się do sytuacji kiedy produkty wymagają dalszego inwestowania ze względu na ich niewielki udział w szybko wzrastającym...

Macierz BCG - gwiazdy - Gwiazdy są to przeboje, wymagają zainwestowanie w celu utrzymania dominacji na szybko wzrastającym rynku, nie przynoszą nadwyżki, choć mają wysoki...

Macierz GE General Electric - Macierz ta określana jest również jako macierz atrakcyjności produktu i atrakcyjności sektora. Koncepcja powstała w latach siedemdziesiątych w firmie...

Metody portfelowe i ich historia - Odmiany metod portfelowych różnią się od siebie stopniem kompleksowości ujęcia, obszarami potencjalnych zastosowań oraz zakresem wkomponowania koncepcji cyklu życia produktu...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa