Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kryteria z Maastricht


Kryteria z Maastricht - Najważniejsze decyzje zapadły podczas szczytu przywódców UE w Maastricht 12 grudnia 1991 roku. Zawarty wówczas traktat o powstaniu Unii Europejskiej zakładał powołanie wspólnej waluty najwcześniej 1 stycznia 1997 roku, a najpóźniej 1 stycznia 1999 roku. Ta druga data oznaczała że projekt wejdzie w życie niezależnie od ilości krajów, które spełnią surowe kryteria uczestnictwa w unii monetarnej.

Warunki, jakie spełniać muszą przyszli członkowie EMU to odpowiednio niskie: deficyt budżetowy, dług państwa w porównaniu z produktem krajowym brutto, inflacja, długoterminowe stopy procentowe i przynależność waluty (od co najmniej 2 lat) do Europejskiego Systemu Walutowego.    

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kryteria z Maastricht:
Inne tematy w słowniku:

Techniki projekcyjne: (definicja nr 946)

Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na konkretne pytania na temat:
-... (...)

Koncepcja pięciu S: (definicja nr 945)

To:

Synergy – synergia objawiająca się wspólnym wysiłkiem grupy, dającym w efekcie wiele informacji.

Snowballing – efekt kuli... (...)

Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych: (definicja nr 944)

Zapewnić mogą:

- jasno zdefiniowany cel badania
- kompetencje zespołu badanego
- przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora
-... (...)

Zobacz też:
Istota logistyki
Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce
Zasada 5R – 5W
Macierz logistyczna
Koszty logistyczne a wartość produktuRSS - Mapa