Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Techniki projekcyjne


Techniki projekcyjne - Używane są wówczas gdy istnieje obawa, że respondenci nie będą mogli lub chcieli odpowiadać na konkretne pytania na temat:
- przyczyn konkretnych zachowań
- co fakt zakupienia, posiadania lub używania danego przedmiotu lub usługi dla nich znaczy.

Techniki projekcyjne stosowane są ponieważ ludzie mogą być nieświadomi swoich własnych uczuć, opinii, niechętni do przyznania się do czegoś co może źle świadczyć o nich lub są zbyt grzeczni w stosunku do ankietera
Główną cechą wszystkich technik projekcyjnych jest przedstawienie dwuznacznych (niejasnych), nie ukierunkowanych obiektów aktywności lub człowieka, osoby z prośbą by respondent zinterpretował lub wyjaśnił ten koncept. Im bardziej dwuznaczna sytuacja tym bardziej może projektować siebie

Najczęściej stosowane techniki projekcyjne:
- uzupełnienie tekstu – completion tests
- interpretacja obrazków – picture interpretation
- techniki trzeciej osoby – thirdperson techiques
- granie roli – role playing

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Techniki projekcyjne:
Inne tematy w słowniku:

Pytania otwarte: (definicja nr 940)

Pytania te są użyteczne w następujących sytuacjach:

- jako wprowadzenie do badania albo konkretnego tematu
- kiedy ważne jest... (...)

Zasady budowy kwestionariusza: (definicja nr 939)

To:

- pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć
- pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego... (...)

Etapy budowy kwestionariusza: (definicja nr 938)

To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi

Zobacz też:
Asocjacja słowna
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Cykl koniunkturalny - podział
Model mnożnika akceleratora
Model akceleratoraRSS - Mapa