Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Koncepcja pięciu S


Koncepcja pięciu S - To:

Synergy – synergia objawiająca się wspólnym wysiłkiem grupy, dającym w efekcie wiele informacji.

Snowballing – efekt kuli śniegowej, czyli reakcja łańcuchowa następujących po sobie i wynikających z siebie wypowiedzi i innych zachowań respondentów.

Stimulation – stymulacja, uczestnicy wywiadu oddziaływują na siebie wzajemnie, motywują do podjęcia zadań postawionych przed grupą.

Security – bezpieczeństwo jakie zapewnia obecność innych uczestników spotkania, większe poczucie anonimowości.

Spontanity – spontaniczność, dowolność zachowań, czego wyrazem jest min. Nadawanie kierunku dyskusji, koncentrowanie się na kwestiach dla nich ważnych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Koncepcja pięciu S:
Inne tematy w słowniku:

Zasady budowy kwestionariusza: (definicja nr 939)

To:

- pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć
- pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego... (...)

Etapy budowy kwestionariusza: (definicja nr 938)

To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi
Badania ilościowe: (definicja nr 937)

Główne zalety:

- możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie
- wszechstronność
Sukces zależy... (...)

Zobacz też:
Techniki projekcyjne
Asocjacja słowna
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Cykl koniunkturalny - podział
Model mnożnika akceleratoraRSS - Mapa