Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych


Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych - Zapewnić mogą:

- jasno zdefiniowany cel badania
- kompetencje zespołu badanego
- przygotowanie i odpowiedni poziom zaangażowania moderatora
- homogeniczność grupy – uwzględnia jednorodność
- sposób rekrutacji respondentów
- odpowiednia atmosfera stworzona w czasie sesji
- profesjonalna analiza i interpretacja zebranych w toku wywiadu danych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych:
Inne tematy w słowniku:

Etapy budowy kwestionariusza: (definicja nr 938)

To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi
Badania ilościowe: (definicja nr 937)

Główne zalety:

- możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie
- wszechstronność
Sukces zależy... (...)

Zalety badań wtórnych: (definicja nr 936)

To m.in.:

- są podstawą do prowadzenia bardziej rozbudowanych projektów badawczych
- są zwykle stosunkowo tanie
- przeprowadzenie ich... (...)

Zobacz też:
Koncepcja pięciu S
Techniki projekcyjne
Asocjacja słowna
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Cykl koniunkturalny - podziałRSS - Mapa