Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych


Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych - To:
- badaniu poddane jest jednocześnie więcej niż jedna osoba
- uczestnicy dyskusji grupowej spotykają się po raz pierwszy właśnie w czasie zorganizowanego dla celów badawczych spotkanie
- inicjowane są interakcje, postawy wobec nakreślonych zagadnień, problemów, które są znamienne dla zjawiska określonego jako tzw. Dynamika grupowa
- informacje pozyskiwane w trakcie wywiadów grupowych mają charakter jakościowy
- moderowanie dyskusji poprzez koncentrowanie się na problemie
- wzajemne, ciągłe oddziaływanie na siebie uczestników, których wypowiedzi stymulują zachowania, opinie pozostałych osób.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych:

  • Kredyt hipoteczny - Skład pracy: definicja kredytu hipotecznego, zastosowanie oraz charakterystyczne cechy, organizacja...
Inne tematy w słowniku:

Badania ilościowe: (definicja nr 937)

Główne zalety:

- możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie
- wszechstronność
Sukces zależy... (...)

Zalety badań wtórnych: (definicja nr 936)

To m.in.:

- są podstawą do prowadzenia bardziej rozbudowanych projektów badawczych
- są zwykle stosunkowo tanie
- przeprowadzenie ich... (...)

Dane w badaniach marketingowych: (definicja nr 935)

Wyróżniamy:

Dane pierwotne – dane zbierane specjalnie w celu rozwiązania danego problemu najczęściej w wyniku badań terenowych, przy użyciu... (...)

Zobacz też:
Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych
Koncepcja pięciu S
Techniki projekcyjne
Asocjacja słowna
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowaRSS - Mapa