Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Zasady budowy kwestionariusza


Zasady budowy kwestionariusza - To:

- pytania powinny dotyczyć faktów, które respondenci mogą sobie przypomnieć
- pytania powinny być zrozumiałe, jasne dla każdego respondenta
- nie należy wymagać uogólnień w odpowiedzi na pytania
- należy unikać pytań naprowadzających respondenta na oczekiwane przez organizatora badań odpowiedzi
- należy unikać pytań kłopotliwych dla respondenta
- powinien dotyczyć faktów i opinii
- pytania powinny dotyczyć tylko jednej sprawy
- wszystkie pytania powinny być opatrzone w wariantowo różne odpowiedzi
- pytania powinny być podawane we właściwej kolejności z zasadą przechodzenia od pytań ogólnych do szczegółowych
- układ, prezentacja graficzna pytań powinny ułatwić odpowiedzi

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Zasady budowy kwestionariusza:
Inne tematy w słowniku:

Reklama kooperatywna: (definicja nr 933)

Firmy zajmujące się dystrybucją pełnią istotną funkcję w promowaniu produktów producenta na poziomie lokalnym. Dotyczy to promowania lepszej jakości i... (...)

Merchandising wizualny: (definicja nr 932)

Jest to zespół działań, środków i technik związanych z aranżacją i wystrojem wnętrz sklepów, dekoracją, prezentacją towarów, technicznymi nośnikami informacji... (...)

Funkcje marki: (definicja nr 931)

wykorzystywana w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych.

Spełniać może ona trojaką funkcję:

- Identyfikacyjną (pozwala... (...)

Zobacz też:
Pytania otwarte
Jakościowe badania martketingowe
Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych
Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych
Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowychRSS - Mapa