Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Etapy budowy kwestionariusza


Etapy budowy kwestionariusza - To:

1. określenie typu poszukiwanych informacji
2. wybór rodzaju kwestionariusza
3. opracowanie zawartości treściowej pytań
4. analiza form odpowiedzi
5. ustalenie kolejności pytań
6. zaprojektowanie cech zewnętrznych kwestionariusza
7. sprawdzenie wykonania kwestionariusza
8. test pilotażowy

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Etapy budowy kwestionariusza:
Inne tematy w słowniku:

Merchandising wizualny: (definicja nr 932)

Jest to zespół działań, środków i technik związanych z aranżacją i wystrojem wnętrz sklepów, dekoracją, prezentacją towarów, technicznymi nośnikami informacji... (...)

Funkcje marki: (definicja nr 931)

wykorzystywana w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych.

Spełniać może ona trojaką funkcję:

- Identyfikacyjną (pozwala... (...)

Opakowania: (definicja nr 930)

Opakowanie pozwala na identyfikację danego produktu, umożliwia jego rozróżnienie wśród tysięcy innych produktów. Zapobiega także zastąpieniu danego produktu towarem konkurencyjnym.... (...)

Zobacz też:
Zasady budowy kwestionariusza
Pytania otwarte
Jakościowe badania martketingowe
Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych
Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowychRSS - Mapa