Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Mobbing


Mobbing - Termin mobbing wywodzi się od angielskiego 'mob' oznaczającego tłum, motłoch, tłuszcza i oznacza tyle, co – napadać na kogoś, zaczepiać, nagabywać, atakować.

Mobbing to więcej niż zła atmosfera w pracy, okazjonalne niesprawiedliwe traktowanie czy złośliwa plotka. Mobbing to rodzaj terroru psychicznego, stosowanego przez jedną lub kilka osób przeciwko jednej osobie. Represjonowanie pokrzywdzonej osoby, rzadziej grupy osób trwa długo - miesiące a nawet lata. Maltretowanie psychiczne powtarza się systematycznie zaś osoba maltretowania pozbawiona jest możliwości obrony. W tej sytuacji bezradności i bezsilności pozostaje tak długo, jak długo utrzymują się działania mobbingowe w jej kierunku.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Mobbing:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi - Praca obejmuje kluczowe zagadnienia ZZL: zatrudnienie i selekcja (w tym...
  • Mobbing - Skład opracowania: znaczenie i definicja mobbingu, jego przyczyny i sposoby...
Inne tematy w słowniku:

System elektronicznej wymiany danych EDIFACT: (definicja nr 928)

(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) – wykorzystuje on zespół formatów powszechnie stosowanych do elektronicznej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami... (...)

Organizacja wirtualna: (definicja nr 927)

W odróżnieniu od tradycyjnej organizacji, jest to organizacja pozorna (niewidzialna), pozbawiona tradycyjnej struktury fizycznej (budynki, personel i inne) i zarządu.... (...)

Bulionizm: (definicja nr 926)

Czyli system monetarny – wiek XVI – nazwa wywodzi się od sztab złota i srebra; bulioniści prowadzili politykę defensywną, obronną,... (...)

Zobacz też:
Dane w badaniach marketingowych
Zalety badań wtórnych
Badania ilościowe
Etapy budowy kwestionariusza
Zasady budowy kwestionariuszaRSS - Mapa