Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Reklama kooperatywna


Reklama kooperatywna - Firmy zajmujące się dystrybucją pełnią istotną funkcję w promowaniu produktów producenta na poziomie lokalnym. Dotyczy to promowania lepszej jakości i większej ilości wysiłków reklamowych firm trudniących się dystrybucją za pośrednictwem reklamy kooperatywnej. Są to programy, w których producent pokrywa pewną część wydatków sprzedawcy detalicznego poniesionych na reklamę towarów producenta.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Organizacja wirtualna: (definicja nr 927)

W odróżnieniu od tradycyjnej organizacji, jest to organizacja pozorna (niewidzialna), pozbawiona tradycyjnej struktury fizycznej (budynki, personel i inne) i zarządu.... (...)

Bulionizm: (definicja nr 926)

Czyli system monetarny – wiek XVI – nazwa wywodzi się od sztab złota i srebra; bulioniści prowadzili politykę defensywną, obronną,... (...)

Metody badań socjologicznych: (definicja nr 925)

W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych metod badań socjologicznych należą: sondaże,... (...)

Zobacz też:
Mobbing
Dane w badaniach marketingowych
Zalety badań wtórnych
Badania ilościowe
Etapy budowy kwestionariuszaRSS - Mapa