Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bulionizm


Bulionizm - Czyli system monetarny – wiek XVI – nazwa wywodzi się od sztab złota i srebra; bulioniści prowadzili politykę defensywną, obronną, dążyli do tego, by jak najwięcej kruszców szlachetnych napływało do kraju. Istniały zakazy wywozu kruszców. Celem bulionizmu było osiągnięcie dodatniego bilansu kruszcowego – Hiszpania, południowe Włochy.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Bulionizm:
Inne tematy w słowniku:

Rachunek kosztów procesów: (definicja nr 920)

Głównym jego celem jest umożliwienie kontroli prawidłowości zużycia czynników produkcji oraz urealnienie kalkulacji pełnych kosztów produktów i ograniczenie błędnych strategicznych... (...)

Budżetowanie kosztów działań: (definicja nr 919)

Rachunek kosztów działań jest coraz częściej wykorzystywany do planowania działalności firmy. W praktyce metoda ta sprowadza się do budżetowania kosztów... (...)

Rachunek kosztów działań ABC: (definicja nr 918)

ABC (Activity-Based Costing), czyli rachunek kosztów działań, jest znakomitym narzędziem służącym do przeprowadzania analiz kosztów w przekroju produktów, klientów, kanałów... (...)

Zobacz też:
Organizacja wirtualna
System elektronicznej wymiany danych EDIFACT
Hipermarkety
Opakowania
Funkcje markiRSS - Mapa