Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rachunek kosztów Kaizen


Rachunek kosztów Kaizen - W teorii japońskiego zarządzania najważniejszymi metodami są "zarządzanie przez jakość" (Total Quality Management) i ciągłe ulepszanie - czyli po japońsku "kaizen". Wiele konkretnych technik i chwytów menedżerskich, a także struktur organizacyjnych, ma wbudowane mechanizmy konsekwentnego ulepszania i sterowania jakością na każdym etapie zarządzania, także zarządzania kosztami.

Jednym z głównych systemów zarządzania ciągłym ulepszaniem jest powszechny udział pracowników i powszechna współpraca, ciągły trening w działaniu zespołowym. "Rachunek kosztów Kaizen" polega na nieustannym rozwoju udoskonaleń i wprowadzaniu ich do procesu produkcyjnego. Pozwala on na redukcję kosztów dzięki zaangażowaniu w system oszczędności pracowników najniższego szczebla.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rachunek kosztów Kaizen:
Inne tematy w słowniku:

Koszty bezpośrednie: (definicja nr 917)

Obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z... (...)

Budżet: (definicja nr 916)

To dwustronne zestawienie środków pieniężnych. Po stronie dochodów znajdują się kwoty środków pieniężnych stanowiące przychody z tytułu sprzedaży określonych produktów,... (...)

Kalkulacja zleceniowa: (definicja nr 915)

Asortyment produkcji stanowią znacznej wielkości odlewy (np. korpusy turbin, elementy dla przemysłu stoczniowego itp.), dlatego przyjęto typ kalkulacji zleceniowej; oblicza... (...)

Zobacz też:
Kameralizm
Metody badań socjologicznych
Bulionizm
Organizacja wirtualna
System elektronicznej wymiany danych EDIFACTRSS - Mapa