Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Metoda ABC


Metoda ABC - Koncepcja rachunku kosztów działań (activity based costing), zwanego rachunkiem ABC, umożliwiła dokładniejsze kalkulowanie kosztów jednostkowych produktów. Najogólniej rzecz ujmując "rachunek kosztów działań" bada i wykorzystuje relację między nośnikami kosztów i działaniami. Należy zwrócić uwagę, iż nie ma on racjonalnego zastosowania w decyzjach krótkookresowych, w których kryterium wyboru stanowi koszt zmienny produktu lub marża na pokrycie kosztów stałych. Natomiast zyskał on uznanie przy podejmowaniu decyzji średnio- i długookresowych.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Metoda ABC:

  • Sterowanie zapasami - Elementy pracy: określenie czym są zapasy, schemat zawierający etapy planowania...
  • Ściąga z logistyki - Zawartość opracowania to m.in.: definicja logistyki, łańcucha dostaw i łańcucha...
  • Metoda ABC - Skład pracy: ewolucja historyczna metod zarządzania, zarządzanie produkcją, elementy systemu...
  • Logistyka - ściąga z zagadnień - Ściąga z zagadnień dotyczących logistyki, a w nie m.in.: co...
Inne tematy w słowniku:

Budżet: (definicja nr 916)

To dwustronne zestawienie środków pieniężnych. Po stronie dochodów znajdują się kwoty środków pieniężnych stanowiące przychody z tytułu sprzedaży określonych produktów,... (...)

Kalkulacja zleceniowa: (definicja nr 915)

Asortyment produkcji stanowią znacznej wielkości odlewy (np. korpusy turbin, elementy dla przemysłu stoczniowego itp.), dlatego przyjęto typ kalkulacji zleceniowej; oblicza... (...)

Analiza wrażliwości: (definicja nr 914)

Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego
i pesymistycznego... (...)

Zobacz też:
Rachunek kosztów Kaizen
Kameralizm
Metody badań socjologicznych
Bulionizm
Organizacja wirtualnaRSS - Mapa