Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Budżetowanie kosztów działań


Budżetowanie kosztów działań - Rachunek kosztów działań jest coraz częściej wykorzystywany do planowania działalności firmy. W praktyce metoda ta sprowadza się do budżetowania kosztów działań (Activity-Based Budgeting, ABB). Wychodząc od zakładanego planu sprzedaży i analizując nośniki kosztów działań, możemy określić rodzaj i ilość działań niezbędnych do realizacji tego planu. One z kolei pozwolą nam na określenie ilości i wartości zasobów, których koszty należy uwzględnić w budżecie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Budżetowanie kosztów działań:
Inne tematy w słowniku:

Amortyzacja jako koszt: (definicja nr 913)

Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego.

Amortyzacja to część zysku, którą pokrywa odpis amortyzacyjny.... (...)

Rachunkowość zarządcza: (definicja nr 912)

Dostarcza niezbędnych informacji o procesach gospodarczych. Służy dla potrzeb zarządzania oraz korzysta z danych gromadzonych przez rachunkowość formalną. Zarządzanie wymaga... (...)

Zewnętrzny rynek pracy: (definicja nr 911)

Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W... (...)

Zobacz też:
Rachunek kosztów procesów
Rachunek kosztów działań
Metoda ABC
Rachunek kosztów Kaizen
KameralizmRSS - Mapa