Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rachunek kosztów działań ABC


Rachunek kosztów działań ABC - ABC (Activity-Based Costing), czyli rachunek kosztów działań, jest znakomitym narzędziem służącym do przeprowadzania analiz kosztów w przekroju produktów, klientów, kanałów dystrybucji, segmentów rynku, a także dokładnego rozliczania kosztów usług wzajemnych między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
Nowoczesne organizacje funkcjonują w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym. Aby zaspokajać potrzeby klientów, wprowadzają zróżnicowaną ofertę produktów.

Wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe kanały dystrybucji, które cechuje wysoka automatyzacja, łatwość i szybkość realizacji usług. Bardzo dużą rolę zaczynają odgrywać powiązane ze sobą działania tworzące procesy biznesowe, które przekraczają granice pionów funkcjonalnych organizacji. Stają się one kluczowym obiektem zarządzania. Ponadto rosnąca złożoność i różnorodność produktów i usług powoduje ciągły wzrost kosztów, szczególnie pośrednich, związanych np. z automatyzacją wytwarzania, kontrolą jakości czy informatyzacją obsługi klientów.

W tych warunkach tradycyjne zasady kalkulacji kosztów, oparte na systemie kont księgi głównej, nie spełniają stawianych im wymagań, ponieważ do kalkulacji wykorzystują metody alokacji oparte na kluczach związanych z wolumenem produkcji. Zaburza to informację o kosztach, które pomimo odmienności cech wyrobów i usług są traktowane w procesie alokacji w jednakowy, uproszczony sposób. Przykładem mogą tu być koszty amortyzacji maszyn i urządzeń, które nie są konsumowane w takich samych proporcjach w wypadku produktów prostych, wymagających niewiele obróbki maszynowej, i złożonych, w dużym stopniu wykorzystujących skomplikowane technologie. Stosowanie tradycyjnych metod kalkulacji oznacza w praktyce podejmowanie decyzji na podstawie niewłaściwych informacji.

Stwierdzenie, że trudno jest zarządzać czymś, czego nie można dobrze policzyć, legło u podstaw koncepcji rachunku kosztów działań (ABC), spopularyzowanej przez dwóch amerykańskich profesorów – Robina Coopera i Roberta Kaplana.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Rachunek kosztów działań ABC:
Inne tematy w słowniku:

Rachunkowość zarządcza: (definicja nr 912)

Dostarcza niezbędnych informacji o procesach gospodarczych. Służy dla potrzeb zarządzania oraz korzysta z danych gromadzonych przez rachunkowość formalną. Zarządzanie wymaga... (...)

Zewnętrzny rynek pracy: (definicja nr 911)

Uczestnikami zewnętrznego rynku pracy są wszystkie nie zatrudnione w firmie osoby, w tzw. wieku produkcyjnym i zdolne do pracy. W... (...)

Wewnętrzny rynek pracy: (definicja nr 910)

Tworzą osoby zatrudnione w firmie. Przedsiębiorstwo może zdecydować się na to, by zawsze, gdy pojawia się wakat (wolne stanowisko pracy),... (...)

Zobacz też:
Budżetowanie kosztów działań
Rachunek kosztów procesów
Rachunek kosztów działań
Metoda ABC
Rachunek kosztów KaizenRSS - Mapa