Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Analiza wrażliwości


Analiza wrażliwości - Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego
i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób na poziom elementów obliczeniowych progu rentowności. W badaniach można uwzględnić zmianę jednego czynnika (np. ceny) przy innych zmienionych lub też równoczesną zmianę kilku czynników.

Analiza wrażliwości obejmuje również badanie granicznego poziomu poszczególnych czynników, to jest takiego ich poziomu, który przy założonej wielkości sprzedaży (określonej na podstawie maksymalnej mocy produkcyjnej lub prognozy popytu), i stałym poziomie innych czynników zagwarantuje jedynie progu rentowności. Badanie dotyczyć powinno zwłaszcza jednostkowej ceny sprzedaży i jednostkowych kosztów zmiennych, jako najbardziej podatnych na ewentualne zmiany.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Analiza wrażliwości:
Inne tematy w słowniku:

Rekrutacja ogólna: (definicja nr 908)

Jest najbardziej odpowiednia, gdy pragniemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, pozyskać personel bezpośrednio produkcyjny. Procedury stosowane w tym przypadku... (...)

Dyskonta cenowe: (definicja nr 907)

Cel: zachęcenie pośredników handlowych do zakupu i lojalności.

Rodzaje:
1. Ilościowe:
a) nieskumulowane (dotyczące jednorazowej transakcji);
b) skumulowane (dotyczące... (...)

Strategie cenowe: (definicja nr 906)

To:

1. Strategia zbierania śmietanki z rynku (skimming):
- dotyczy nowości lub najbardziej poszukiwanych wersji produktów;
- polega na... (...)

Zobacz też:
Kalkulacja zleceniowa
Budżet
Koszty bezpośrednie
Rachunek kosztów działań ABC
Budżetowanie kosztów działańRSS - Mapa