Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


TQM a ISO


TQM a ISO - Cechy TQM i ISO:

ISO:
- jakość postrzega poprzez zgodność z wymaganiem,
- uwzględnia potrzeby kliena zdefiniowane w umowie,
- koncentruje się na procesie dostawy właściwego produktu, zgodnego ze specyfikacją,
- pomija wzajemne powiązania klient-firma,
- koncentruje się na określonych obszarach, np. projektowaniu produktów,

TQM:
- jakość postrzega jako proces ciągłej poprawy,
- uwzględnia potrzeby i oczekiwania klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
- koncentruje się na dostawcy i jego kulturze traktując go jako element łańcucha tworzenia wartości dla klienta,
- skupia się na sprzężeniu zwrotnym klient (wewnętrzny/zewnętrzny) – firma,
- dotyczy całej organizacji.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat TQM a ISO:
Inne tematy w słowniku:

Znak handlowy: (definicja nr 879)

To znak towarowy lub jego część zastrzeżona prawnie. W większości krajów świata znak towarowy można zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki... (...)

Nazwa handlowa: (definicja nr 878)

To nazwa lub skrót nazwy przedsiębiorstwa wytwarzającego produkt lub zajmującego się jego sprzedażą. Komponując werbalną część marki można wykorzystać :
Znak towarowy - marka: (definicja nr 877)

To nazwa, termin, symbol, napis, wzór albo ich kombinacja, kompozycja kolorystyczna, melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystywane w celu... (...)

Zobacz też:
Teorie motywacji
Promocja
Public relations firmy
Akwizycja
Promocja sprzedażyRSS - Mapa