Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Teoria Johna S. Oaklanda


Teoria Johna S. Oaklanda - Oakland twierdzi, że do celów strategicznych TQM należy zaliczyć:

- Strategię jakości zorientowaną na klienta,
- Zrozumienie procesów zapobiegania wadom,
- Ludzi jako podmiot, ich motywację, zespołowe rozwiązywanie problemów,
- Zapewnienie jakości wg norm ISO 9000, stanowiących gwarancję zaplanowanego spełnienia wymagań klientów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Teoria Johna S. Oaklanda :
Inne tematy w słowniku:

Przedsiębiorczość wg Kenta: (definicja nr 876)

Jest procesem samoniszczącym; nowe pomysły przyciągają olbrzymie stado imitatorów, którzy nasycają rynek, eliminując wszelkie krótkookresowe zyski. Nowa fala przedsiębiorczego geniuszu... (...)

Przedsiębiorczość wg Petera Druckera: (definicja nr 875)

Jest cechą, sposobem zachowania się przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w... (...)

Cechy przedsiębiorcy: (definicja nr 874)

wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to:

- silna potrzeba osiągnięć
- wytrwałość i determinacja
- potrzeba autonomii (niezależności)
- umiarkowana... (...)

Zobacz też:
Cele TQM
Człowiek w TQM
TQM a ISO
Teorie motywacji
PromocjaRSS - Mapa