Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Cechy przedsiębiorcy


Cechy przedsiębiorcy - wg H.Bienioka cechy przedsiębiorcy to:

- silna potrzeba osiągnięć
- wytrwałość i determinacja
- potrzeba autonomii (niezależności)
- umiarkowana skłonność do ryzyka
- zaufanie do własnych zdolności kontrolowania zdarzeń, zorientowanie na różne okazje
- umiejętność pryzmowania porażki i wyciągania z niej wniosków
- optymizm życiowy i entuzjazm pracy
- kreatywność i innowacyjność
- zdolności przywódcze

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Cechy przedsiębiorcy:
Inne tematy w słowniku:

Prywatyzacja pośrednia: (definicja nr 868)

Składa się z dwóch etapów:

W pierwszym etapie przedsiębiorstwo państwowe na wniosek samego przedsiębiorstwa lub jego organu założycielskiego, a... (...)

Prywatyzacja bezpośrednia: (definicja nr 867)

Ta forma prywatyzacji ma zastosowanie głównie przy małych i średnich przedsiębiorstwach i następuje poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie... (...)

Przyczyny prywatyzacji: (definicja nr 866)

Do motywów prywatyzacji zaliczyć możemy motyw:

- efektywnościowy - podniesienie ekonomicznej sprawności, czyli efektywności przedsiębiorstw i całej gospodarki, związane... (...)

Zobacz też:
Przedsiębiorczość wg Petera Druckera
Przedsiębiorczość wg Kenta
Znak towarowy - marka
Nazwa handlowa
Znak handlowyRSS - Mapa