Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kanał


Kanał - Poziomo lub pod pewnym kątem ustawiający się zygzak ruchu cen. Jego cechą charakterystyczną jest to, że zmiany cen zawierają się regularnie między równoległymi do siebie liniami wsparcia i oporu.

Powstanie kanału oznacza wyczekiwanie nieuchronnej zmiany tendencji (niekoniecznie odwrócenie, może to być np. przyspieszenie wzrostu) - im dłuższy kanał, tym zmiana silniejsza i długotrwała.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kanał:
Inne tematy w słowniku:

Mechanizm konkurencji: (definicja nr 852)

Jest oparty na takim postępowaniu sprzedawców, które zmierza do:

a) wyróżnienia się na tle innych sprzedawców i konkurentów –... (...)

Narzędzia TQM: (definicja nr 851)

To:

- Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli... (...)

Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM: (definicja nr 850)

To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym... (...)

Zobacz też:
Kapitał obrotowy
Formy kapitału własnego
Należności i roszczenia
Fundusze specjalne
Kurs walutowyRSS - Mapa