Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Trend


Trend - Linie trendu są liniami, które wyznaczają kierunek bieżącej tendencji. Dla trendów rosnących linię trendu wyznacza układ coraz wyższych minimów, które można połączyć prostą. Taką linię określa się również linią wsparcia, której przebicie może stanowić sygnał spowolnienia trendu lub jego odwrócenia.

W przypadku trendu malejącego, wyznaczają go coraz niższe maksima cenowe i jest on linią oporu. Jej istotne naruszenie stanowi sygnał, że za chwilę może nastąpić odwrócenie trendu.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Trend:
Inne tematy w słowniku:

Narzędzia TQM: (definicja nr 851)

To:

- Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli... (...)

Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM: (definicja nr 850)

To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym... (...)

Znaczenie lean management: (definicja nr 849)

Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklenie,
wyszczuplenie,... (...)

Zobacz też:
Kanał
Kapitał obrotowy
Formy kapitału własnego
Należności i roszczenia
Fundusze specjalneRSS - Mapa