Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Narzędzia TQM


Narzędzia TQM - To:

- Statystyczna kontrola procesu – to metody pomiaru wahań oraz ciągłej poprawy procesu produkcji przed fazą końcowej kontroli jakości, które są stosowane w celu zapobiegania produkowaniu wyrobów z usterkami.
- Wykres rybiej ości – zwany też wykresem przyczyn i skutków lub wykresem Ishikawy, służącym do usystematyzowania i przedstawienia możliwych przyczyn problemu lub zjawiska.
- Benchmarking (analiza porównawcza z najlepszymi) – który polega na porównywaniu cech własnych wyrobów lub usług z cechami najlepszych na świecie.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Narzędzia TQM:
Inne tematy w słowniku:

Etapy rozwiązywania problemów decyzyjnych: (definicja nr 845)

To:

- wyodrębnienie najważniejszych zmiennych, nazywanych strategicznymi i na tej podstawie ogólne określenie sposobu realizacji założonego celu, czyli ustalenie... (...)

Składniki zarządzania marketingowego: (definicja nr 844)

To m.in.:

- dokonanie wyboru potencjalnych klientów i rodzaju potrzeb, które chce się zaspokajać;
- rozpoznanie preferencji, pragnień i... (...)

Wymiary zarządzania: (definicja nr 843)

To:

1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo).

Zobacz też:
Mechanizm konkurencji
Instrumenty konkurencji
Zakres kontroli operacyjnej
Korporacje transnarodowe
Analiza technicznaRSS - Mapa