Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM


Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM - To nastawienie kultury organizacji na zadowolenie klientów przez zastosowanie zintegrowanego systemu narzędzi, metod i szkolenia. TQM wiąże się z ustawicznym doskonaleniem procesów stosowanych w organizacji, prowadzących do wysokiej jakości wyrobów i usług.

Koncepcja TQM powstała w latach 40-tych naszego stulecia w Japonii. Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów powołał komitet mający na celu podejmowanie przedsięwzięć wspierających działania na rzecz poprawy efektywności japońskich przedsiębiorstw. Komitet zaprosił do współpracy amerykańskich ekspertów: W. E. Deminga i J. Jurana, których nowatorskie poglądy w kwestiach jakości nie wzbudziły zainteresowania w USA. Wykorzystując wiedzę i zaangażowanie tych uczonych, wypracowano w Japonii nową koncepcję rozumienia jakości i jej roli w tworzeniu przewag konkurencyjnych. Zasady tej koncepcji stały się pierwowzorem TQM.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM:
Inne tematy w słowniku:

Składniki zarządzania marketingowego: (definicja nr 844)

To m.in.:

- dokonanie wyboru potencjalnych klientów i rodzaju potrzeb, które chce się zaspokajać;
- rozpoznanie preferencji, pragnień i... (...)

Wymiary zarządzania: (definicja nr 843)

To:

1. Przedmioty zarządzania (poszczególne dziedziny zarządzania wyodrębnione ze względu na charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo).
Instytucjonalizacja i formalizacja organizacji: (definicja nr 842)

Są to dwa procesy utrwalania organizacji. Pierwszy z nich ma charakter bardziej długotrwały, spontaniczny, nieświadomy, naturalny; drugi zaś jest sztuczny,... (...)

Zobacz też:
Narzędzia TQM
Mechanizm konkurencji
Instrumenty konkurencji
Zakres kontroli operacyjnej
Korporacje transnarodoweRSS - Mapa