Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Stopa zysku z kapitału ROE


Stopa zysku z kapitału ROE - To (zysk netto/kapitał własny).

Wskaźnik ten informuje o efektywności zainwestowanego kapitału – jaki zysk przypadł na jednostkę kapitałową, a także o możliwościach alternatywnego ulokowania kapitału w innych bankach, w tym również w postaci depozytów, oraz o możliwości odtwarzania kapitału przez porównanie ze współczynnikiem inflacji.

Wskaźnik ten powinien być wyższy niż stopa inflacji. Niższy niż poziom inflacji oznacza dekapitalizację banku. Zwrot z  kapitału powinien być bardziej atrakcyjny dla inwestora niż lokowanie w banku w postaci depozytów. W gospodarce rynkowej przyjmuje się, że wskaźnik 16-18 jest atrakcyjny w przypadku sektora bankowego (przy braku inflacji). Stopa zwrotu z kapitału preferuje banki o małym kapitale.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Stopa zysku z kapitału ROE:
Inne tematy w słowniku:

Asortyment produktów: (definicja nr 820)

To celowo dobrany zestaw produktów oferowany na rynek przez dane przedsiębiorstwo.

ASORTYMENTACJA Polega na dokonywaniu wyboru co przedsiębiorca... (...)

Typowa analiza rynku: (definicja nr 819)

Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa.

Przedmiot analizy rynku:... (...)

Siła przetargowa nabywców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 818)

Siła przetargowa nabywców istnieje tam, gdzie nabywcy mają wiele możliwości alternatywnych wyborów, gdzie koszty zmiany dostawcy są niskie lub żadne.... (...)

Zobacz też:
Dystrybucja jako element marketingu mix
Powstanie GATT
Porozumienie w sprawie Tekstyliów Odzieży ATC
Konferencja Ministerialna WTO w Seattle
Operacje z handlu zagranicznymRSS - Mapa