Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Stopa zwrotu z aktywów ROA


Stopa zwrotu z aktywów ROA - To: (zysk brutto lub netto/aktywa ogółem).

Wskaźnik ten określa się również jako stopę zysku z aktywów lub zyskowność aktywów. Informuje on o potencjale dochodowym banku czyli o efektywności aktywów.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Stopa zwrotu z aktywów ROA:
Inne tematy w słowniku:

Typowa analiza rynku: (definicja nr 819)

Cel analizy rynku: rozpoznanie możliwości i warunków rozwoju działalności gospodarczej, znajdującej się w polu zainteresowania przedsiębiorstwa.

Przedmiot analizy rynku:... (...)

Siła przetargowa nabywców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 818)

Siła przetargowa nabywców istnieje tam, gdzie nabywcy mają wiele możliwości alternatywnych wyborów, gdzie koszty zmiany dostawcy są niskie lub żadne.... (...)

Rynek potencjalny: (definicja nr 817)

Jest określany przez wartość sprzedaży, którą można osiągnąć w nieokreślonej przyszłości, gdyby każdy z potencjalnych klientów stał się rzeczywistym klientem.... (...)

Zobacz też:
Stopa zysku z kapitału ROE
Dystrybucja jako element marketingu mix
Powstanie GATT
Porozumienie w sprawie Tekstyliów Odzieży ATC
Konferencja Ministerialna WTO w SeattleRSS - Mapa