Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Wskaźnik rentowności brutto


Wskaźnik rentowności brutto - To (koszty brutto/koszty działań ogółem).

Zysk brutto to zysk przed opodatkowaniem.

Wskaźnik rentowności brutto jest syntetyczną miarą rentowności wyrażającą się osiąganiem nadwyżki ponad ponoszony koszt. Jest to wskaźnik uniwersalny, gdyż może być stosowany do każdego podmiotu gospodarczego. W przypadku banku współczynnik zawiera różne jakościowo koszty – koszty odsetkowe, koszty działania i inne. Koszty odsetkowe zależą głównie od otoczenia konkurencyjnego. Koszty działania mogą być minimalizowane przez bank. Często dokonuje się porównania tego wskaźnika ze średnią krajową lub w innych branżach.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Wskaźnik rentowności brutto:
Inne tematy w słowniku:

Siła przetargowa nabywców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 818)

Siła przetargowa nabywców istnieje tam, gdzie nabywcy mają wiele możliwości alternatywnych wyborów, gdzie koszty zmiany dostawcy są niskie lub żadne.... (...)

Rynek potencjalny: (definicja nr 817)

Jest określany przez wartość sprzedaży, którą można osiągnąć w nieokreślonej przyszłości, gdyby każdy z potencjalnych klientów stał się rzeczywistym klientem.... (...)

Siła przetargowa dostawców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 816)

Silna pozycja przetargowa dostawców – to zdolność dostawców do zwiększania ceny bez jednoczesnego spadku obrotów. Taka pozycja może wynikać z... (...)

Zobacz też:
Stopa zwrotu z aktywów ROA
Stopa zysku z kapitału ROE
Dystrybucja jako element marketingu mix
Powstanie GATT
Porozumienie w sprawie Tekstyliów Odzieży ATCRSS - Mapa