Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Rozpiętość odsetkowa


Rozpiętość odsetkowa - Bliższa analiza tego wskaźnika pozwala określić jakie elementy po stronie aktywów i pasywów odchylają ten wskaźnik w porównaniu do innych okresów, banków, jak również w stosunku do marży procentowej.

Marża odsetkowa powinna być stabilna przy określonej strukturze aktywów i pasywów banku. W przypadku zmian stóp procentowych zmiany powinny być równoległe po stronie aktywów i pasywów. Dążeniem jednak akcjonariuszy jest uzyskanie rosnącej stopy zwrotu na funduszach.

W takim przypadku konieczny jest wzrost sumy bilansowej lub zmiana struktury aktywów i pasywów co może oznaczać zwiększenie ryzyka bankowego.

Przeczytaj też:


Inne tematy w słowniku:

Rynek potencjalny: (definicja nr 817)

Jest określany przez wartość sprzedaży, którą można osiągnąć w nieokreślonej przyszłości, gdyby każdy z potencjalnych klientów stał się rzeczywistym klientem.... (...)

Siła przetargowa dostawców jako czynnik konkurencji: (definicja nr 816)

Silna pozycja przetargowa dostawców – to zdolność dostawców do zwiększania ceny bez jednoczesnego spadku obrotów. Taka pozycja może wynikać z... (...)

Elementy wzorcowej analizy rynku: (definicja nr 815)

To:

- Wprowadzenie – temat analizy.
- Tło makroekonomiczne – badanie nastrojów konsumenckich.
- Prognoza makroekonomiczna na lata (2003-2005)... (...)

Zobacz też:
Wskaźnik rentowności brutto
Stopa zwrotu z aktywów ROA
Stopa zysku z kapitału ROE
Dystrybucja jako element marketingu mix
Powstanie GATTRSS - Mapa